Medlemmar

Ronny (bryggmästare, webbmaster)
Calle (sportchef)
Mats (ordförande)
Håkan (säkerhetschef)
Uwe (hedersmedlem)